درباره ما:

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با سرمایه سی میلیارد ریال و با شماره ثبتی ۵۱۷۰۴ به ثبت رسیده  و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ موفق به اخذ مجوز فعالیت در زمینه اعطای تسهیلات گردید. ۴۹ درصد سهام این صندوق را بخش دولتی و ۵۱ درصد مابقی را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. بخش دولتی شامل پارک علم و فناوری خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و بخش خصوصی شامل شرکت فناور اندیشه گستر کامیار، مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کارون و شرکت نوآوران زیست بنیان آویسا است.

اعضای هیئت مدیره صندوق عبارتند از آقایان:

ایرج کاظمی نژاد
نماینده پارک علم و فناوری استان خوزستان
رئیس هیأت مدیره
علی حقیقی
نماینده دانشگاه شهید چمران اهواز
نایب رئیس هیأت مدیره
نعمت الله کاظمی نژاد
نماینده شرکت فناور اندیشه گستر کامیار
عضو هیأت مدیره
یداله مهرعلی زاده
نماینده مؤسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کارون
عضو هیأت مدیره
علی پورفلاحی
نماینده شرکت نوآوران زیست بنیان آویسا
عضو هیأت مدیره
جواد کوتی
نماینده صندوق پژوهش و فناوری خوزستان
مدیر عامل