صندوق پژوهش
۰
تعداد ضمانتنامه صادره
۰
تعداد تسهیلات
۰
تعداد مشارکت مدنی
۰
سرمایه گذاری ریسک پذیر
اخبار و اطلاعیه ها
اخبار

چهارمین جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان با حضور کلیه اعضا در‌ محل قانونی صندوق برگزار شد

چهارمین جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان با حضور کلیه اعضا در‌ محل قانونی صندوق برگزار شد. آقای دکتر ایرج

ادامه مطلب »