جهت دانلود آیین نامه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید :

 

 

دانلود آیین نامه صدور ضمانت نامه صندوق

دانلود آیین‌نامه مالی و معاملاتی صندوق

دانلود دستورالعمل اجرایی اخذ تضامین و وثایق تسهیلات اعطایی صندوق