به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری یازدهمین رویداد دوشنبه های استارتاپی در حوزه تجهیزات پزشکی در تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
مجموعه رویدادهای دوشنبه های استارتاپی با هدف فراهم سازی بستر معرفی و جذب سرمایه برای طرح های دانش بنیان و فناورانه و همچنین توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر در زیست بوم نوآوری کشور طرح ریزی و اجرا شده است . تاکنون ۱۰ رویداد با همکاری و حضور فعالین هر عرصه با موضوعات سلامت، آب و انرژی،  IT، IOT، کشاورزی ، سلامت دیجیتال، ورزش، آموزش ، کالاهای تند مصرف و خودرو برگزار شده است .
در این رویداد آنلاین ۶ استارتاپ در حوزه ی تجهیزات پزشکی توانمندی های خود را به سرمایه گذاران خطرپذیر ارائه می کنند.